طراحی و نصب سیستمهای اعلام حریق

این موسسه آمادگی دارد سیستم های اعلام حریق معمولی و آدرس پذیر را در برندهای مختلف طراحی و نصب نماید.