شیر 3 راهی
فلکه ای
اینداکتور
استورز 3500
شیر 3 راهی
گازی
نازل 3 حالته
سری پلاستیکی
نازل کف پاش
M2-M4-M8
نازل کف پاش سنگین
S2-S4-S8
شیر فلکه ی برنجی
1.1/2 - 2 - 2.1/2
توربو نازل
69772760
توربو نازل
52C
هیدرانت
1.1/2 - 2 - 2.1/2
کوپلینگ
1.1/2 - 2 - 2.1/2
نازل 3 حالته
فوک و جت
نازل 3 حالته
تمام المینیومی جت
هیدرانت
1.1/2 - 2 - 2.1/2